Aktualności

Planowana powierzchnia lokalu nie może być podstawą obliczenia ceny za m2 |   30.11.2017

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje zlikwidować otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy |   11.08.2017

Zwolnienie od podatku PIT obejmuje także refinansowanie kredytem hipotecznym wcześniejszego zakupu mieszkania za gotówkę |   13.06.2017

Refinansowanie kredytem nowo zakupionej nieruchomości mieszkalnej nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży poprzedniego lokalu |   14.04.2017

Spłata kredytu hipotecznego za dziecko, zaciągniętego wraz z nim, nie stanowi darowizny |   24.03.2017

Kaucja z tytułu opłaty rezerwacyjnej nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku VAT |   21.02.2017

Własny cel mieszkaniowy w więcej niż jednym lokum a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych |   03.02.2017

Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany – artykuł adw. Lucyny Staniszewskiej dla Rzeczpospolitej |   20.01.2017

Pozwolenie na budowę części zamierzenia inwestycyjnego a wyłączenie gruntów z produkcji rolnej |   03.01.2017

Klauzule abuzywne (niedozwolone) dotyczące zmiany powierzchni lokalu odbiegające od projektu przedstawionego przez dewelopera |   16.12.2016

Darowizna mająca na celu podniesienie dochodowości inwestycji budowalnej poprzez remont i modernizację sąsiedniego budynku nie jest kosztem uzyskania przychodu |   09.12.2016

Samo zawarcie umowy deweloperskiej nie skutkuje nabyciem prawa własności |   06.12.2016

Deweloper nie jest w pełni związany powierzchnią mieszkania określoną w umowie deweloperskiej |   02.12.2016

Geneza Ustawy |   01.12.2016Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz