USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

1. Przepisy ogólne (art. 1 – art. 4)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy (art. 5 – art. 9)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego (art. 10 – art. 14)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa (art. 15 – art. 16)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej (art. 17 – art. 21)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6. Umowa deweloperska (art. 22 – art. 28)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej (art. 29 – art. 31)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8. Przepisy karne (art. 32 – art. 34)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy (art. 35 – art. 41)
Dodaj komentarz Inne wersje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz